Privacybeleid

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Praktijk voor Integratieve Therapie (verder genoemd ‘de praktijk’) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de praktijk. De Praktijk voor Integratieve Therapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Geboortedatum
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom de Praktijk voor Integratieve Therapie gegevens nodig heeft.

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan de praktijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit psychische hulpverlening.

Hoe lang de Praktijk voor Integratieve Therapie gegevens bewaart.

De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw dossiergegevens worden de wettelijk verplichtte 15 jaar bewaard.

Delen met anderen.

De praktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van de praktijk voor integratieve therapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De praktijk gebruikt deze informatie niet om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve wanneer het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steenderenrv@yahoo.com. De praktijk
voor integratieve therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de praktijk voor integratieve therapie maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de praktijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met praktijk voor integratieve therapie op via
steenderenrv@yahoo.com.

Integratievetherapie.nl is een website van de Praktijk voor Integratieve Therapie. Praktijk voor Integratieve Therapie is als volgt te bereiken:

Postadres: Prinsengracht 681, 1017 JT
Vestigingsadres: Prinsengracht 681, 1017 JT
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34339136
Telefoon: 020-6238634
E-mailadres: steenderenrv@yahoo.com